Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

AKTUALNOŚCI BN

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala wręczona w Pałacu Rzeczypospolitej

Data publikacji:

Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową, w roku 2016 otrzymały ex aequo Marta Kwaśnicka za książkę Jadwiga oraz Renata Lis za książkę W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w środę, 21 grudnia w Pałacu Rzeczypospolitej w obecności dr hab. Magdaleny Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laudacje wygłosili o. Janusz Pyda OP i Tomasz Burek.

Uczestników uroczystości powitał dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski. Następnie prof. Włodzimierz Bolecki przedstawił uzasadnienie werdyktu jurorów: - Marta Kwaśnicka, autorka książki Jadwiga, nagrodzona została za podjęcie niemodnego tematu świętości i odpowiedzialności politycznej w średniowieczu, oraz przedstawienie go w takiej formie, że staje się on nie tylko pasjonujący, ale i aktualny. mówił przewodniczący Jury Nagrody. - Renata Lis, autorka książki W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu, nagrodzona została za rewelacyjną opowieść biograficzną o życiu Iwana Bunina – pisarza, wokół którego narosło mnóstwo nieporozumień – idealnie łączącą kompetencje filologiczne z subtelnym darem empatii i domyślnego serca.

Prowadzący uroczystość red. Paweł Siwek z Programu 2 Polskiego Radia odczytał list, skierowany do uczestników spotkania przez Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Laudację dla Marty Kwaśnickiej wygłosił o. Janusz Pyda OP: - Autorka Jadwigi, wbrew potocznemu doświadczeniu, nie zwątpiła w czytelnika i podjęła niepopularny temat, uwodząc nie thrillerem, nie romansem, ale sposobem stawiania pytań i eksponowaniem nieoczywistych szczegółów. – podkreślił juror Nagrody.

Laudację dla drugiej laureatki wygłosił Tomasz Burek, zwracając uwagę na język nagrodzonej książki: - Renata Lis, posługując się oryginalnym słownictwem i zachowując surową dyscyplinę języka bez ornamentów, odkrywa czytelnikowi cały kosmos wątków literatury Bunina.

Laureatów wybrało Jury w składzie:

  • Włodzimierz Bolecki (przewodniczący),
  • Tomasz Bocheński,
  • Tomasz Burek,
  • Antoni Libera,
  • o. Janusz Pyda OP.

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala, ustanowiona przez Bibliotekę Narodową w 2015 r. nawiązuje do idei Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, przyznawanej w latach 1985-1989 przez Komitet Kultury Niezależnej, a następnie w latach 1995-2008 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (Ossolineum) i w latach 2010-2012 przez Bibliotekę Narodową.

Nagroda Skrzydła Dedala przyznawana jest corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej.

W ocenie jury brane są pod uwagę istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także niekonwencjonalność sądów, opinii, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa.

W roku 2015 Nagrodę Skrzydła Dedala otrzymał Przemysław Dakowicz.

Patronat medialny nad Nagrodą objął Program 2 Polskiego Radia