Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

AKTUALNOŚCI BN

Agnieszka Kołakowska laureatką XXII edycji Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego

Data publikacji:

Prestiżowa Nagroda Literacka im. Andrzeja Kijowskiego została przyznana w tym roku Agnieszce Kołakowskiej za książkę Wojny kultur i inne wojny, wydaną przez Fundację Świętego Mikołaja i Redakcję „Teologii Politycznej” w 2010 r.

Jury Nagrody w składzie: Włodzimierz Bolecki, Tomasz Burek, Dariusz Gawin, Antoni Libera i Wanda Zwinogrodzka przyznając Nagrodę im. A. Kijowskiego podkreśliło, że Agnieszka Kołakowska w swojej książce „wskazuje na główne bolączki i zagrożenia współczesnej cywilizacji Zachodu oraz na wynaturzenia demokracji. Z pasją, a przy tym niezwykle jasno rozprawia się z rozmaitymi mitami i fetyszami epoki, uchodzącej za scjentystyczną i postideologiczną. Jak mało kto w polskim piśmiennictwie klaruje, co naprawdę się dzieje „w naszym ponowoczesnym świecie”: jakie zjawiska i procesy w nim zachodzą. Otwiera na nie oczy i dostarcza argumentów w walce z szalbierzami w szatach mentorów”.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 5 marca 2013 r. w Bibliotece Narodowej, która od 2010 r. jest opiekunem Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego.

Agnieszka Kołakowska (ur. 1960), córka prof. Leszka Kołakowskiego, jest filologiem klasycznym i filozofem, tłumaczką i publicystką. Na stałe mieszka w Paryżu. Książka „Wojny kultur i inne wojny” jest jej debiutem eseistycznym i składa się z esejów powstałych w latach 2000-2010, publikowanych pierwotnie na łamach m.in. „Rzeczpospolitej”, „Teologii Politycznej”, „Przeglądu Politycznego”, „Znaku”, „Życia”, „Wprost” i „Zeszytów Karmelitańskich”.

Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego - wybitnego polskiego pisarza, eseisty, autora scenariuszy filmowych, redaktora „Twórczości" i działacza opozycji demokratycznej - powstała w 1985 r. z inicjatywy Komitetu Kultury Niezależnej. Laureatami byli kolejno Adam Michnik (1985), Adam Zagajewski (1986), Włodzimierz Bolecki (1987), Anna Bojarska (1988), Krzysztof Dorosz (1989) i Jan Walc (1990). W 1995 roku jury uznało dotychczasową formułę Nagrody za wyczerpaną. Z inicjatywy Kazimiery Kijowskiej Nagroda była kontynuowana od 1996 r. i aż do 2008 r. jej współorganizatorem był Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Od 2010 r. organizatorem Nagrody została Biblioteka Narodowa. Nagroda jest przyznawana corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinach literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej i artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej, przy czym twórczość laureatów winna zawierać istotne walory poznawcze oraz charakteryzować się niekonwencjonalnością sądów i opinii, odwagą i precyzją myśli oraz pięknem słowa. Laureatami Nagrody byli kolejno: Ryszard Legutko (1996), Henryk Waniek (1997), Paweł Lisicki (1998), Antoni Libera (1999), Janusz Krasiński (2000), Włodzimierz Odojewski (2001), Dawid Bieńkowski (2002), Marek Łatyński (2003), Bronisław Wildstein (2004), Dariusz Karłowicz (2005), Dariusz Gawin (2006), Zbigniew Kruszyński (2007), Maciej Urbanowski (2008), Andrzej Dobosz (2009), Jan Polkowski (2010).

Przewodniczący jury
Prof. Włodzimierz Bolecki