Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

AKTUALNOŚCI BN

Grzegorz Moryciński Darczyńcą BN

Grzegorz Moryciński, wybitny artysta malarz, uhonorowany został tytułem Darczyńcy Biblioteki Narodowej i tabliczką w Galerii Darczyńców BN. Uroczystość odbyła się we wtorek, 16 czerwca w gmachu głównym Biblioteki. Dar Grzegorza Morycińskiego obejmuje 50 pasteli z cyklu „Demony" oraz siedem tomów dzienników Artysty z lat 1967-2007. Ponadto Artysta zgodził się udzielić BN nieodpłatnej licencji na opublikowanie całego cyklu „Demony" w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona. Podczas uroczystości podziękowania w imieniu Książnicy Narodowej wyrazili dyrektor BN dr Tomasz Makowski oraz kierownik Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Agata Pietrzak, a o twórczości Artysty opowiedział dr Łukasz Kossowski, krytyk sztuki z Muzeum Literatury więcej o Grzegorz Moryciński Darczyńcą BN

XI Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD

W dniach 3-5 czerwca w Bibliotece Narodowej odbyły się XI Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD. Zorganizowane zostały przez Komisję Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy ZG SBP przy współpracy z Biblioteką Narodową oraz ze wsparciem merytorycznym Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. W warsztatach uczestniczyło 276 osób. W czasie obrad wybrano nowy Zarząd Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów więcej o XI Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD

BN podpisała porozumienie o współpracy z Biblioteką Narodową Iranu

Porozumienie o współpracy pomiędzy BN a Biblioteką Narodową i Archiwum Islamskiej Republiki Iranu podpisali dyrektorzy obu instytucji w czwartek, 4 czerwca w Warszawie. Przebywający z kilkudniową wizytą w Polsce goście z irańskiej biblioteki spotkali się z dyrekcją BN oraz z przedstawicielami MKiDN i MSZ w gmachu głównym BN w al. Niepodległości więcej o BN podpisała porozumienie o współpracy z Biblioteką Narodową Iranu

Witryna konferencji: Dziedzictwo muzyczne epoki jagiellońskiej

Biblioteka Narodowa uruchomiła witrynę internetową międzynarodowej konferencji naukowej The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries, która odbędzie się w BN w dniach 25-29 sierpnia 2009 roku. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań nad kulturą muzyczną Europy Środkowej i Wschodniej w XV i XVI wieku oraz zainicjowanie dyskusji na temat miejsca i roli państw jagiellońskich w kulturze Europy. Organizatorami są: Biblioteka Narodowa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji (w języku angielskim)

Elżbieta Stefańczyk - przewodniczącą SBP na lata 2009-2013

Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wybrano ponownie Elżbietę Stefańczyk - zastępcę dyrektora BN ds. gromadzenia i opracowania zbiorów. Wyboru na kadencję 2009-2013 dokonali delegaci Związku na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP, który obradował w Konstancinie-Jeziornie w dniach 30-31 maja 2009 r.

Do Zarządu Głównego SBP weszły również dwie osoby z Biblioteki Narodowej: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (pełnomocnik dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi) i Marzena Przybysz (kierownik Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej).

Katalogi centralne Biblioteki Narodowej. Komunikat dyrektora BN

Szanowni Państwo,

prowadzenie katalogów centralnych to jedno z głównych zadań Biblioteki Narodowej od wielu lat. Według danych z końca 2008 roku kartoteki kartkowe katalogów centralnych książek i czasopism zagranicznych oraz czasopism polskich gromadzonych w bibliotekach polskich zawierały ponad 6 822 039 kart, zaś liczba opisów zarejestrowanych w bazach danych, dostępnych od 1997 r. w sieci lokalnej i Internecie, wyniosła 707 471 i jest sukcesywnie uzupełniana. Katalogi zawierają lokalizację około pięciu milionów książek zagranicznych, około 200 tysięcy tytułów czasopism zagranicznych ukazujących się w latach 1801-2008 oraz 43 tysiące polskich wydawnictw ciągłych (czasopism, sprawozdań i kalendarzy) ukazujących się w latach 1801-1950 (w bazie danych ujęto także opis czasopism starodrucznych opublikowanych w latach 1661-1880). Biblioteka prowadzi także specjalny Centralny Katalog Starych Druków oraz Centralny Katalog Rękopisów Muzycznych.

Z prawdziwą satysfakcją należy więc stwierdzić, że BN posiada obecnie najpełniejszą, a przez to największą w Polsce tego typu bazę informacji o czasopismach polskich i piśmiennictwie zagranicznym znajdującym się w bibliotekach polskich. Gromadzenie i tworzenie bazy dostępnej zarówno w formie katalogu kartkowego, jak i bazy elektronicznej, możliwe jest dzięki bardzo dobrej współpracy Biblioteki Narodowej z bibliotekami polskimi, które przekazują BN informacje o swoich zbiorach. Dane w katalogach pochodzą bowiem od blisko tysiąca bibliotek krajowych i ponad dwudziestu zagranicznych.

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowym podsumowaniem działalności Zakładu Katalogów Centralnych, w tym z działalności prowadzonej w 2008 r., które pozwalam sobie przedstawić w załączeniu.

dr Tomasz Makowski
Dyrektor Biblioteki Narodowej

Pobierz komunikat o katalogach centralnych